top of page

החזון שלנו

עיר טובה זו עיר שמאפשרת לחלום. באופקים יש הון אנושי מדהים בכל הגילאים. חלקם עוזבים לחלום במקום אחר. על מנת שתושבים יישארו ובני המקום יחזרו לכאן, אנחנו מאמינים שצריך לקדם סדר עדיפויות שונה בעיר בתחומים הבאים: חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, תרבות ופנאי ברמה גבוהה, עידוד עסקים וכלכלה מקומית, חיזוק קהילות וצעירים ובעלי חיים.


 

All Videos
Watch Now

תרבות, פנאי וספורט

יוצרים עיר 
שמחה, פעילה ובריאה

עיר קהילה וצעירים

קהילות חזקות משנות 
את פניה של העיר

עסקים קטנים ובינוניים

 הכוח 

המניע את הכלכלה העירונית

חינוך

הבסיס המאפשר
עתיד ללא גבולות

בעלי חיים

נשמיע את קולם 
של אלה שלא מדברים

bottom of page