top of page

עיר קהילה וצעירים

צעירים

צעירים הם כוח שיכול להצמיח עיר ולהוביל אותה קדימה. צעירים בגילאי 18-35, נמצאים בתקופה בה הם מתפתחים מבחינה אישית ומקצועית. צעירים מקימים עסקים, פותחים סטארטאפים וכן בוחרים היכן לגדל את ילדיהם. לכן, בתפיסתנו עלינו לדאוג לייצר עיר שתאפשר משיכה של אוכלוסייה זאת על ידי תכנון עירוני נכון המספק את השירותים הנדרשים ומייצר קהילה ומפגש בין אנשים החיים בשכונה ובעיר.

חזון קהילתי

בני אדם הם יצורים חברתיים ובאופן טבעי הם נמשכים לחיים קהילתיים. באופקים יש מגוון קהילות: קהילות בני מקום, קהילות המאופיינות על פי פעילות מסוימת, קהילות סטודנטים וצעירים, קהילות שמאורגנות על פי זרם דתי, על פי מוצא ועוד. קהילות מייצרות מפגש בין אנשים, הן מייצרות יוזמות חברתיות, הן מייצרות פעילות בעיר שמשפרת ומקדמת את איכות החיים של אנשים. עיר צריכה לספק משאבים ופלטפורמות לקהילות הקיימות ולקהילות חדשות שיקומו כדי שייצרו כמה שיותר פעילות. גן או בניין שיש מסביבו קהילה ישגשג ויפעל פי עשרות מונים מאשר אחר שאין קהילה סביבו.

עיקרי המצע בנושא עיר קהילה וצעירים:

1. למנות רכז קהילות עירוני שיעודד יזמות קהילתית מקומית ויספק לה משאבים לפעילות.

2. להקים קרן קהילות שתספק דחיפה ראשונית לקהילות ביצירת פעילויות והפעלת המנגנון הקהילתי.

3. פתיחת המבנים הציבוריים בעיר למען פעילות קהילתית כגון בתי ספר, מבני מתנ"ס, משרדים ועוד.

4. הקמת פרויקטים של כלכלה שיתופית שבה תושבים חולקים משאבים שמעלים את איכות החיים.

5. מתן דגש בתכנון העירוני של השכונות החדשות ושדרוג השכונות הוותיקות באופן כזה שיעודד פעילות ומפגש קהילתיים על ידי יצירת מרכזי חיים עירוניים עם עירוב שימושים של מקומות בילוי, מגורים ומסחר.

6. תכנון פרויקטים עם דירות קטנות לרווקים, זוגות ומשפחות צעירות לקנייה ולהשכרה.

7. מתן הנחת ארנונה של 50% לסטודנטים הגרים בעיר בדומה לנעשה בערים אחרות.

פתק.PNG
bottom of page