top of page

נשב לקפה?

אנחנו מאמינים ביכולת שלנו להשפיע על העתיד של העיר, במהלך הדרך חשוב לנו לשמוע כמה שיותר תושבים ואנשים שרוצים להשמיע. למה? כי אנחנו שואפים להיות משרתי ציבור ואתם הציבור, אנחנו רוצים לייצג אתכם, אז מה יותר חשוב מהמחשבות והרצונות שלכם? 

תרשמו את פרטיכם וניפגש לשיחה, הקפה עלינו. 

Thanks! Message sent.

bottom of page